Facebook Pixel
Skip to content

Adrodd ar Berfformiad

Cyhoeddir adroddiad perfformiad CITB bob chwarter i ddarparu trosolwg o ble mae Lefi'r diwydiant yn cael ei fuddsoddi a pha effaith y mae wedi'i chael, sy'n eich galluogi i olrhain cynnydd yn erbyn eich cynllun busnes. Er mai'r prif bwrpas yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, rydym hefyd yn gobeithio y bydd hyn yn eich helpu chi, yn ein helpu ni, pan fyddwch chi'n rhoi adborth ar sut a ble rydych chi'n meddwl y dylid buddsoddi Lefi'r diwydiant.

Rydym wedi cyflwyno gweithgareddau allweddol o dan ein blaenoriaethau strategol sef Gyrfaoedd, Hyfforddiant a Datblygiad, a Safonau a Chymwysterau.

Adroddiad perfformiad diwedd blwyddyn 2021-22

Rhai o uchafbwyntiau eleni yw: