Facebook Pixel
Skip to content

Grwpiau Hyfforddi

Cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr

Dysgwch fwy am y fenter 12 mis newydd. Gyda'i gilydd bydd cyflogwyr yn llywio'r ffordd y caiff yr arian a ddarperir gan CITB ei wario, ac ar beth. Ac os bydd y peilot yn llwyddiant gallai newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ariannu gan CITB yn sylweddol.

Ymgynghoriad Cyllid Grŵp Hyfforddi

Daeth ein hymgynghoriad ar gyllid ar gyfer Grwpiau Hyfforddi i ben ar 29 Ionawr 2021. Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad (PDF 185KB).