Facebook Pixel
Skip to content

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn darparu meincnodau ar gyfer perfformiad cymwys. Mae'r cynnwys yn cael ei arwain gan alw ac yn seiliedig ar dystiolaeth gan ddiwydiant. Mae'r NOS yn sail i hyfforddiant galwedigaethol, prentisiaethau, fframweithiau a chymwysterau ledled y DU, ym mhob sector a galwedigaeth. Mae CITB yn datblygu'r safonau hyn ac yn eu cynnal ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Gweler rhestr o'r meysydd galwedigaethol y mae CITB yn gweithio arnynt.

Gallwch ddefnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol hyn i:

 • Disgrifio arfer da mewn meysydd gwaith penodol
 • Nodi datganiad cymhwysedd
 • Darparu adnoddau ar gyfer amrywiaeth o adnoddau rheoli ansawdd a rheoli gweithdy
 • Cynnig fframwaith ar gyfer hyfforddiant a datblygiad.

Mae'r safonau wedi'u llunio mewn 'cyfresi' o dan feysydd galwedigaethol a gellir eu gweld yn unigol ar gronfa ddata Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol sydd yn cael eu hadolygu

Y gyfres sy’n cael eu datblygu yn 2024-2025 yw:

 • Gweithrediadau Mynediad a Rigio
 • Asbestos ac Arolygu a Dadansoddi Asbestos
 • Cynnal a Chadw Peiriannau neu Beirianwaith Adeiladu
 • Gosodiadau Mewnol
 • Decio Metel a Weldio Styds
 • Gweithrediadau Peilio
 • Gweithrediadau Peiriannau
 • Gosodiadau Anhydrin
 • Gwaredu gwastraff peryglus a di-beryg
 • Archwilio Safle
 • Galwedigaethau Gosod Arbenigol
 • Galwedigaethau Gwaith Is-strwythur
 • Galwedigaethau Gwaith Uwch-strwythur
 • Profi, Archwilio ac Archwilio Peiriannau, Peirianwaith, Offer neu Ategolion yn drylwyr
 • Inswleiddio Thermol
 • Peiriannu Pren

Os hoffech chi gymryd rhan neu gyfrannu at ddiweddaru'r cyfresi hyn o NOS, anfonwch unrhyw sylwadau / awgrymiadau at standards.qualifications@citb.co.uk

Hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith

I basio NVQ neu uned am gymhwyster yn llwyddiannus, mae'n rhaid i ddysgwyr ddarparu tystiolaeth yn seiliedig ar waith o'u gallu. Ar gyfer nifer gyfyngedig o eitemau ychwanegol mewn uned, mae'n bosibl dangos eu sgiliau mewn amgylchedd efelychiadol (i ffwrdd o'r gwaith) - er bod yn rhaid cynnal hyn yn unol â rheoliadau asesu.

Gweler y rhestr gyfredol o unedau y mae'n bosibl eu cwblhau mewn amgylchedd i ffwrdd o'r gwaith (PDF, 66KB)