Facebook Pixel
Skip to content

Gweithio i ni

Yn syml, mae CITB yn lle gwych i weithio. Rydym yn sefydliad sy'n gofalu am ei bobl. Rydyn ni am i chi fwynhau'ch gwaith a gwybod eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cwsmeriaid ac yn ein cymuned.

Mae ein gwerthoedd a'n pobl yn anwahanadwy, rydyn ni am i chi fynd gartref yn teimlo'n falch o'r hyn rydych chi'n ei wneud a lle rydych chi'n gweithio a mwynhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Mae gweithio gyda ni yn cynnig cyfle i chi symud ymlaen a datblygu gyrfa gyffrous, werth chweil o fewn sector sy'n gweithio'n gyflym ac yn datblygu'n barhaus, o fewn ystod eang o rolau, meysydd gyrfa ac arbenigedd.

Rydym yn sefydliad modern sy'n gallu darparu'r offer, yr adnoddau a'r technolegau i gefnogi'ch dyheadau.

Eich datblygu chi

Pan ymunwch â ni, fe welwch gymuned gyfeillgar, groesawgar ochr yn ochr â buddsoddiad go iawn yn eich gyrfa. Rydym ni wedi ymrwymo i'ch datblygu chi a'r cyfleoedd rydych chi am eu harchwilio, gan gynnig sawl llwybr gyrfa i gefnogi'ch twf.

Gweithio ar y cyd

Mae ein timau wedi'u cydleoli mewn un lle, gan wella'r cyflymder y gellir gwneud penderfyniadau, a'r dull deinamig y gallwch ei gael i'ch gwaith.

Cyflog cystadleuol

Rydym yn cynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol, rhaglenni lles a lleoliad gwaith rhagorol.