Facebook Pixel
Skip to content

Lefi CITB

Eglurhad Hysbysiad Asesiad Lefi 2021

Ar 22 o Fehefin cyhoeddwyd Hysbysiad Asesiad Lefi 2021 i gyflogwyr sydd wedi cofrestru gyda'r Lefi.

Derbyniodd rhai cyflogwyr lythyr yn cyfeirio at ‘Hysbysiad Asesiad Lefi 2010’ ar y dudalen flaen. Roedd hwn yn gamgymeriad a dylai fod wedi nodi ‘Hysbysiad Asesiad Lefi 2021’.

Ymddiheurwn i unrhyw gyflogwyr sydd wedi derbyn hwn. Nid yw hyn yn effeithio ar eich Hysbysiad Asesiad Lefi 2021. Am ragor o gefnogaeth cysylltwch â'r tîm ar levy.grant@citb.co.uk

Hysbysiad brys – streic y Post Brenhinol

Oherwydd gweithredoedd streic ddiwydiannol y Post Brenhinol rhwng 15 a 22 Gorffennaf, bydd aflonyddwch difrifol ar draws gwasanaethau post.

Byddwn yn parhau i anfon llythyrau fel arfer, ond os ydych yn disgwyl gohebiaeth gennym yn ystod neu ar ôl yr amser hwn, efallai y bydd oedi.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Ffurflen Lefi

Unwaith y byddwch wedi ei gofrestru gyda CITB, bydd angen i chi anfon Ffurflen Lefi flynyddol.

Hefyd efallai y bydd gennych ddiddordeb yn...

Llofnodwch ar gyfer y Lefi ar-lein

Diweddariadau pwysig am Lefi CITB

Gweler gwybodaeth am newidiadau i lefi a chasgliadau