Facebook Pixel
Skip to content

CITB: Construction Industry Training Board

Prentisiaethau wedi’u symleiddio i chi

Os ydych chi am ehangu eich tîm a dod â phrentis i mewn i'ch busnes, mae'r Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST) yma i'ch helpu chi.

Peidiwch ag oedi, dechreuwch heddiw

Cynnwys poblogaidd

eGyrsiau

Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, ar unrhyw adeg, unrhyw le. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfrifiadur, mynediad i’r rhyngrwyd ac ychydig oriau i astudio a sefyll yr arholiad.

Cynllun Peilot Rhwydwaith Cyflogwyr

Yn cael ei redeg gan grwpiau rhwydwaith lleol neu sector penodol. Ei nod yw symleiddio’r ffordd yr ydych yn cael y cymorth a’r cyllid sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at yr hyfforddiant yr ydych ei eisiau.

Canfod mwy am

Cofrestrwch nawr am SkillBuild 2024

Mae’r gystadleuaeth adeiladu fwyaf ar gyfer prentisiaid a dysgwyr amser llawn yn y DU yn ôl ac mae’r digwyddiad hwn hyd yn oed yn fwy ac yn well eleni! Bydd o gystadleuwyr yn cystadlu mewn 10 categori crefft gwahanol ar draws 19 o ddigwyddiadau rhagbrofol rhanbarthol. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch eich lle heddiw, mae cofrestru ar agor tan 01 Ebrill 2024.

Diogelwch Tân mewn Adeiladau

Mae eGwrs newydd rhad ac am ddim wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth ag Build UK ac arbenigwyr y diwydiant tân, â’r nod o wella gwybodaeth y sector am fesurau diogelwch tân mewn adeiladau. Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell yn 2017 a’r ymchwiliad dilynol, mae’r diwydiant wedi gweithio’n galed i godi safonau diogelwch ac atal digwyddiad o’r fath rhag digwydd eto.