Facebook Pixel
Skip to content

Ansawdd a diogelwch ar y briffordd - ôl-lenwi cloddiadau

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau

Sgiliau Ynni a Chyfleustodau [Energy and Utility Skills]

Aelodaeth Grŵp Hyfforddi Contractwyr Cyfleustodau [Utilities Contractors Training Group membership]

Prydain Fawr

£51,830

2017

Seilwaith

Y prosiect yw'r trydydd cam a'r cam olaf o set o dri phrosiect sydd wedi peilota  cyfres o fideos byr

Mae'r fideos hyn yn cyfathrebu gwybodaeth allweddol ar bwnc diogelwch yn y gwaith. Nod y fideos hyn yw dylanwadu ar ymddygiad a lleihau damweiniau ar y safle  i ddatblygu adnodd dysgu sy'n hyblyg a ellir ei ddarparu ar safle adeiladu gan ddefnyddio cyn lleied o adnoddau ag sy'n bosib, ac y gellir ei ymgorffori ag arferion hyfforddi presennol y safle hwnnw trwy'r aelodaeth Grŵp Hyfforddi Contractwyr Cyfleustodau.

  • I ddatblygu arferion gweithio gorau, cyhoeddi fideos a chanfyddiadau terfynol ac ymgorffori arferion gorau a chanfyddiadau trwy  hyfforddiant,
  • Cynhyrchu fideo ddiogelwch fer ynghylch ôl-lenwi ar y briffordd

01 Ebr 2016

31 Ion 2017

End of project summary

The project finished in November 2017.  Funding was used to develop and produce the third film in the 'Highways the Right Way' suite.  The latest film is entitled 'Backfilling the Excavation' and is widely available on YouTube where it has received almost 1000 views (at May 2018).