Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa Sgiliau Adeiladu

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i ddynodi bylchau sgiliau yn eu gweithluoedd. Yna mae ein canolfannau hyfforddi CSF yn darganfod gweithwyr newydd ac yn eu cael yn barod am y safle, er mwyn llenwi'r anghenion penodol hyn.

Darparodd y Gronfa Sgiliau Adeiladu (CSF) hyfforddiant rhad ac am ddim i'r rhai sy'n gadael ysgol, pobl sy'n ddi-waith yn y tymor hir a'r rhai sy'n newid gyrfa sydd am ymuno â diwydiant adeiladu'r DU, gan fod o fudd i gyflogwyr a gweithwyr trwy ddysgu pobl a'u helpu i gael gwaith yn y rolau gofynnol a'r rolau sydd ar gael ar unwaith.

Cynhaliwyd hyfforddiant yn ein canolfannau hyfforddi CSF ledled Lloegr, sydd wedi'u lleoli mewn safleoedd datblygu adeiladu, fel y gall ymgeiswyr ddod yn gyflogaeth ac yn barod am y safle cyn gynted â phosibl.

Mae’r Gronfa Sgiliau Adeiladu bellach wedi dod i ben, ond os ydych yn chwilio am hyfforddiant, neu eisiau cyflogi unigolion newydd ar gyfer eich busnes, gall ein canolfannau Profiad Ar y Safle helpu.

Pa gyflogwyr a ddefnyddiodd CSF?

Gwasanaethodd CSF gyflogwyr o bob maint, gan hyfforddi gweithwyr i fod yn barod am y safle gydag ystod o sgiliau sy'n ofynnol yn benodol. Mae cyflogwyr sydd wedi recriwtio gweithwyr o CSF yn cynnwys:

Wilmott Dixon Construction logo

Balfour Beatty Construction logo

Morgan Sindall logo

 

Mae hyfforddeion CSF wedi cael eu cyflogi’n uniongyrchol mewn amrywiaeth o rolau swydd, gan gynnwys:

 • Gweithredwr logisteg
 • Gweithredwr y giât
 • Labrwr
 • Prentis peintiwr ac addurnwr 
 • Briciwr dan hyfforddiant
 • Prentis Saer
 • Prentis syrfëwr meintiau
 • Prentis Swyddog gweinyddol prosiectau
 • Gwaith Daear
 • Plymiwr
 • Gweithredwr adeiladu tai dan hyfforddiant

Effaith ers 2018

Mae canolfannau CSF wedi parhau i hyfforddi yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol. Ers dechrau'r gronfa, mae canolfannau wedi darparu profiad ar y safle i ychydig o dan 20,000 o gyfranogwyr, gan gynnwys:

 • 43% wedi symud o ddiwydiannau eraill
 • 32% o gefndiroedd ethnig amrywiol
 • 7% benywaidd.

Ein heffaith

 • Mae dros 20,000 o ddysgwyr wedi dod yn barod am gyflogaeth ac yn barod am y safle
 • Dros 6,000 o ddysgwyr wedi'u lleoli mewn swyddi
 • Roedd 85% o ddysgwyr yn ddi-waith pan wnaethant ymuno â'r canolfannau
 • Roedd dros 8,351 o ddysgwyr yn newydd i'r sector adeiladu
 • Daw 12,310 o ddysgwyr o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol - gan gynnwys menywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig.

Eisiau cymryd rhan?

Ydych chi am lenwi bylchau yn eich gweithlu? Neu a ydych chi'n gobeithio ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae’r Gronfa Sgiliau Adeiladu bellach wedi dod i ben, ond gallwch gysylltu ag un o’n canolfannau Profiad Ar y Safle newydd yng Nghymru a Lloegr i gael cyngor ar y camau nesaf, p’un a ydych yn gyflogwr neu’n rhywun sy’n chwilio am waith.

Emma Conway

“Gall CSF ddarparu hyfforddiant hyblyg ar gais. Heb yr arian sydd ar gael, ni fyddem yn gallu cynnig hyfforddiant a dilyniant fel yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd. "

Emma Smith, FM Conway