Facebook Pixel
Skip to content

Pecyn Ffotograffiaeth

Rhannwch ddelweddau gyda Am Adeiladu

Rhannu lluniau yw un o'r ffyrdd symlaf a chyflymaf y gallwch chi gefnogi Am Adeiladu. Edrychwch trwy ein pecyn cymorth ffotograffiaeth i weld sut y gallwch chi gysylltu â ni a darganfod y mathau o ddelweddau rydyn ni wrth ein bodd yn eu derbyn gennych chi.

Gallwch gefnogi Am Adeiladu drwy:

  • Rhannu lluniau'r diwydiant gyda Am Adeiladu ar Instagram, Facebook a Twitter
  • Tagio @AmAdeiladu yn eich post cymdeithasol
  • E-bostio lluniau i info@goconstruct.org gan ddefnyddio ‘cynnwys Am Adeiladu’ fel lteitl Ar gyfer ffeiliau mawr, neu i anfon sawl delwedd, ystyriwch ddefnyddio WeTransfer i'w hanfon i ni.

Rhannwch eich straeon a'ch cyfleoedd

Mae yna ffyrdd di-rif i'n helpu i greu cynnwys gweledol ar gyfer Go Construct, sy'n dangos gweithlu modern, amrywiol.

Tynnu lluniau o'ch gweithwyr; mae delweddau candid o bobl go iawn bob amser yn cael yr effaith fwyaf ar-lein.
Dangos grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol, i'n helpu i newid canfyddiadau o'r diwydiant.
Tynnu lluniau sy'n cefnogi ein cynnwys ar ddiwrnodau / wythnosau ymwybyddiaeth fel Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd neu Ddiwrnod Amgylchedd y Byd.
Gofyn i'r gweithwyr am bum llun sy'n crynhoi diwrnod arferol yn y swydd.
Rhannu lluniau o brosiect (mawr neu fach) ar gyfnodau allweddol.
Rhannu llun o weithiwr ochr yn ochr â phrosiect maen nhw'n falch ei fod wedi gweithio arno.
Dathlu diwylliant y gweithle gyda llun grŵp i ddangos ysbryd eich tîm adeiladu a'ch cymuned.
Tynnu lluniau mewn digwyddiadau sy'n dangos pa mor arloesol ac amrywiol yw'r diwydiant.
Dangos ni o amgylch eich gweithle trwy dynnu lluniau mewn gwahanol leoliadau.
Rhannu delweddau o gydweithiwr yn dangos sgil fel plastro, dylunio neu dirfesur
Defnyddio lluniau i ddangos amrywiaeth y rolau ar draws un prosiect, o beirianwyr i reolwyr prosiect a gweithredwyr.
Lluniau sy'n dangos pa mor hyblyg yw adeiladu; gweithwyr shifft, contractwyr hunangyflogedig, gweithwyr rhan-amser, rhieni, pobl sy'n gweithio gartref.

Help ac adnoddau

Rydyn ni wedi creu rhai canllawiau hawdd eu dilyn i'ch helpu chi i dynnu a rhannu lluniau gyda Am Adeiladu.

Photography tips (PDF, 1.6MB)