Facebook Pixel
Skip to content

Clirio hidlwyr

Daethpwyd o hyd i 13 adroddiad ymchwil. Trefnir adroddiadau ymchwil o'r mwyaf newydd i'r hynaf.

Use the Download as CSV button to save these search results to your computer. We update these standards frequently, so you should check the website and download a new version regularly.

Deall ymwybyddiaeth fasnachol

Diben y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae perthnasoedd rhanddeiliaid a chleientiaid a monitro a rheoli costau a gwastraff yn cyfrannu at wneud sefydliad yn fasnachol lwyddiannus fel sy’n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Deall, trefnu a dirprwyo ym maes adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o drefnu a dirprwyo yn y gweithle fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Ymdrin â sefyllfaoedd anodd

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrichiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch ymdrin â sefyllfaoedd anodd o ran perfformiad, disgyblaeth, gwrthdaro, straen ac amrywiaeth fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.