Facebook Pixel
Skip to content

L5 Rhaglen cyflym graddedigion mewn arwain a rheoli yn y sector llogi

Arloesedd

Arwain a Rheoli, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Sectorau a rolau

Cymdeithas Llogi Ewrop [Hire Association Europe]

Prifysgol Gorllewin Lloegr

Prydain Fawr

£52,500

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect hwn yn treialu Rhaglen Cyflym Graddedigion Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli sydd wedi ei ddatblygu a'i ysgrifennu yn beneodol ar gyfer y sector llogi a rhentu.  Bydd pum modiwl yn cael eu rhoi mewn cyd-destun: ysgogi pobl; gwneud yr achos ariannol; cysylltiadau cwsmeriaid; rheoli recriwtio; arweinyddiaeth effeithiol.

Yr amcan tymor hir yw i annog graddedigion i ddewis gyrfa yn y diwydiant llogi a rhentu er mwyn negyddu effaith gweithlu sy'n heneiddio a'i gadw'n ddiwydiant cyneiladwy

  • Datblygu cymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth L5
  • Bydd hyn yn cefnogi'r cyflogeion llogi i rolau rheoli

01 Medi 2016

31 Gor 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Gorffennaf 2017.  Mynychodd 15 o bobl o 9 sefydliad y cwrs yn UWE dros 11 diwrnod a derbyniodd dystysgrifau ar gyfer presenoldeb.