Facebook Pixel
Skip to content

Hyfforddiant Technoleg Gwasanaeth ar gyfer offer peiriannau bach

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Cymdeithas Llogi Ewrop [Hire Association Europe]

Training for Hire [Hyfforddiant ar Log]; Robertson Training

Prydain Fawr

£27,725

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynyddu mynediad peirianwyr a gosodwyr peirianwaith peiriannau i'r hyfforddiant cywir yn y diwydiant llogi offeryn. Er bod y cymhwyster cynnal a chadw peiriannau NVQ lefel 3 yn berthnasol i'n sector, mae'n canolbwyntio yn benodol ar offer mwy ei faint, bydd y hyfforddiant Gwasanaethau Technegol yn canolbwyntio'n benodol ar offer bach a ddelir mewn llaw a llogi cyfarpar. Yn ei dro, bydd hyn yn lleihau prinder sgiliau a lleihau bylchau sgiliau.

  • Datblygu a pheilota gyda 30 o unigolion, cymhwyster Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol L2 newydd ar gyfer cwmnïau llogi offer a chyfarpar

01 Gor 2016

30 Medi 2016

End of project summary

The project finished in June 2017.  Nine L2 training modules were produced and by the end of the pilot phase 46 people had attended the training from 14 different companies.  

Resources available

  • Read the case study
  • Contact HAE to find out about the resources