Facebook Pixel
Skip to content

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Grŵp Hyfforddi Contractwyr Gogledd Orllewin Lloegr

Aelod-gwmnïau'r grŵp hyfforddi

Lloegr (Gogledd-orllewin Lloegr)

£52,400

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect yn meithrin gallu yn y Gogledd-orllewin trwy ychwanegu at y gwasanaethau presennol y mae Grŵp Hyfforddi Contractwyr y Gogledd-orllewin yn eu cynnig i'w aelodau.

Bydd y gwasanaethau hyn yn darparu gwelliant busnes trwy becyn cymorth sy'n cynnwys 12 modiwl.  Bydd y 12 modiwl hyn yn cael eu peilota trwy gyfres o weithdai a gynlluniwyd i gynorthwyo aelodau wrth ddarparu'r pecyn cymorth hwn i'w cyflogeion.  

  • Datblygu Pecyn Cymorth Busnes sy'n cynnwys 12 modiwl rhyngweithiol
  • Mae'r modiwlau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu offer a thechnegau datblygu busnes i ddefnyddwyr.
  • Peilot i 150 o unigolion o 38 o aelod-gwmnïau

01 Rhag 2016

31 Awst 2018