Facebook Pixel
Skip to content

Cyfraddau lefi

Mae faint o Lefi CITB flynyddol rydych chi'n ei dalu'n seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflogau (y swm rydych chi'n ei dalu i'ch gweithwyr mewn blwyddyn).

At ddibenion y Lefi gyfredol, mae gweithwyr yn cynnwys gweithwyr a delir trwy'r system gyflogau a Chynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) yr ydych yn didynnu CIS.

Nid yw'r lefi'n berthnasol i isgontractwyr CIS nad ydych yn didynnu CIS.

Asesiad 2021

Mae cyfraddau lefi ar gyfer Asesiad Lefi 2021 yr un fath â’r rhai ar gyfer Asesiad Lefi 2019. Y cyfraddau yw:

  • 0.35% ar staff cyflogres (gan gynnwys taliadau ffyrlo a wneir o dan Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws CThEM (CJRS))
  • 1.25% ar isgontractwyr CIS y byddwch yn gwneud didyniadau CIS oddi wrthynt (CIS heb ei dalu)

Disgwylir i gyfraddau Lefi Arfaethedig ar gyfer Asesiad Lefi 2021 gael eu cadarnhau ym mis Mai 2022

Darganfyddwch fwy am yr asesiad lefi

Gostyngiad i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog (system gyflogau a CIS Net) rhwng £120,000 a
£399,999 bydd eich sefydliad yn derbyn gostyngiad o 50% ar eich lefi. Gelwir hyn yn ‘Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach’.

Eithriad i fusnesau bach

Os yw cyfanswm eich bil cyflog (system gyflogau a CIS Net) o dan £120,000, ni fydd yn rhaid i'ch sefydliad dalu'r lefi. Gelwir hyn yn ‘Eithriad Lefi i Fusnesau Bach’. 

Rhaid i chi gwblhau Ffurflen Lefi hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu'r Lefi, gan ei fod yn ofyniad statudol.

Talu'r Asesiad Lefi

Bydd taliadau yn 2022 ar gyfer Asesiad Lefi 2021 yn dychwelyd i gyfnod casglu dros ddeg mis rhwng Gorffennaf 2022 ac Ebrill 2023.

Darganfyddwch fwy am sut i dalu'r Lefi.