Facebook Pixel
Skip to content

Prentisiaethau Cymru sy'n gymwys am grant

Mae'r prentisiaethau a restrir isod yn gymwys i gael grant CITB..

Y prentisiaethau sy'n gymwys i gael grant CITB.
Teitl y Cwrs Lefel Fframwaith yn cael ei gynnal gan
     

Gweithredu a rigio

2

Issuing Authority

Pilenni Gwrth-ddŵr

2

Issuing Authority

Rheoli Adeiladu

3

Issuing Authority

Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladau (Aml-grefft): Atgyweirio ac Adnewyddu

2 & 3

Issuing Authority

Dylunio Amgylcheddau Adeiledig

3

Issuing Authority

Peirianneg Sifil ar gyfer Technegwyr

3

Issuing Authority

Peirianneg Sifil - Rheoli Safle (Gradd)

6

Issuing Authority

Galwedigaethau Cladio 

2

Issuing Authority

Gweithrediadau Contractio Adeiladu

3

Issuing Authority

Rheoli Adeiladu (Cynaladwyedd)

5

Issuing Authority

Gweithrediadau Adeiladu

2 & 3

Issuing Authority

Cynnal a Chadw Peiriannau Adeiladu

2 & 3

Issuing Authority

Rheoli Safle Adeiladu

6

Issuing Authority

Goruchwylio Safle Adeiladu

4

Issuing Authority

Gorffen Addurniadol (Paentio ac Addurno)

2 a 3

Issuing Authority

Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol (Peintiwr Diwydiannol)

2 & 3

Issuing Authority

Galwedigaethau Gorffen Addurniadol a Phaentio Diwydiannol 

2

Issuing Authority

Ffitiadau Mewnol 

2

Issuing Authority

Gorchuddion Lloriau

2

Issuing Authority

Dadansoddiad Data Geomatic

3

Issuing Authority

Sgiliau Treftadaeth

2 & 3

Issuing Authority

Cynnal Priffyrdd

2

Issuing Authority

Triniaethau Inswleiddio ac Adeiladu 

2

Issuing Authority

Systemau Mewnol

2

Issuing Authority

Gweithrediadau Cynnal 

2

Issuing Authority

Asffalt Mastig 

2 & 3

Issuing Authority

Goruchwylio Gwaith Galwedigaethol

3

Issuing Authority

Gweithrediadau Peiriannau 

2 & 3

Issuing Authority

Plastro

2 & 3

Issuing Authority

Galwedigaethau Toi

2

Issuing Authority

 Gosod Dur

2 & 3

Issuing Authority

Gosod Dur - Prosiectau Mawr

2 & 3

Issuing Authority

Gwaith Saer Maen

2 & 3

Issuing Authority

 Diploma Technegol (Meintiau)

3

Issuing Authority

Cynllunio Tref (Cymru'n unig)

3

Issuing Authority

Galwedigaethau Trywel (Gosod Brics)

2 & 3

Issuing Authority

Galwedigaethau Trywel(Crefft Gwaith Maen)

2 & 3

Issuing Authority

Teilsio Waliau a Lloriau 

2 & 3

Issuing Authority

Saernïo Coed â Pheiriannau 

2

Issuing Authority

Galwedigaethau Coed (Ffitiadau siop)

2 & 3

Issuing Authority