Facebook Pixel
Skip to content

Beth sy’n newydd ar gyfer Cynllun Grantiau 

Dileu’r cap ar grantiau cyrsiau byr

Er mwyn helpu i annog mwy o hyfforddi, rydym yn cael gwared ar y cap ar grantiau cyrsiau byr i bob cyflogwr sydd wedi cyflwyno Ffurflen Lefi ar gyfer cyflawniadau o 1 Ebrill 2023.

Into Work grant

Er mwyn helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw talent o fewn y diwydiant adeiladu, rydym wedi cyflwyno’r Grant I Mewn i Waith. Mae’r grant hwn yn cynnig cymorth ariannol i gyflogwyr sy’n cynnig lleoliad profiad gwaith cychwynnol hyd at gyflogaeth. Disgwylir iddo helpu â chostau llogi a mentora newydd-ddyfodiaid a chynyddu nifer y newydd-ddyfodiaid sy’n symud ymlaen o Addysg Bellach (AB) i gyflogaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y grant I Mewn i Waith ar gael yma.

Grantiau newydd a chynyddol o 1 Ebrill 2022

Er mwyn helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant, rydym wedi cyflwyno cyfraddau grant newydd a chynyddol o 1 Ebrill 2022.

Grant Uwch ar gyfer Prentisiaethau Leinin Sych

Gallwch nawr gael £2,000 ychwanegol ar ben y grant presennol (£2,500 y flwyddyn ar gyfer grant presenoldeb a £3,500 ar gyfer grant gyflawniad) ar gyfer prentisiaid Leinin Sych sy’n dechrau o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Gwneir cais am grant presenoldeb drwy ddilyn y broses bresennol; ychwanegir y taliad ychwanegol hwn yn awtomatig pan fydd y cyflogwr yn gymwys ar yr un pryd ag y caiff y grant presenoldeb ei brosesu.

Ceir rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau ar y dudalen grantiau prentisiaeth.

Grant Uwch ar gyfer Cyflawniadau Cymhwyster Galwedigaethol Cladin Glaw

Gallwch nawr gael £400 ychwanegol ar ben y grant presennol o £600 grant Cyflawniad ar gyfer Cymhwyster Galwedigaethol Cladin Glaw a gyflawnwyd o 1 Ebrill 2022.

Gwneir cais am grant Cymhwyster Cyfnod Byr yn dilyn y broses bresennol; ychwanegir y codiad hwn yn awtomatig pan fydd y cyflogwr yn gymwys ar yr un pryd ag y mae grant cyflawniad SVQ/NVQ yn cael ei brosesu.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen grantiau Cymwysterau Cyfnod Byr.

Grant Cyflawniad Cyfnod Byr ar gyfer Arwain a Rheoli

O 1 Ebrill 2022, gallwch nawr gael grant o £70 ar gyfer pob safon cyfnod byr Arwain a Rheoli a gyflawnwyd trwy sefydliad hyfforddi cymeradwy (ATO). Bydd yr ATO yn gwneud cais am y grant hwn ar eich rhan.

Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru Plws

Mae grant gwerth £1,000 ar gael ar gyfer cwblhau Hyfforddeiaeth Galwedigaethol CITB yn Lloegr a lleoliad Twf Swyddi Cymru a Mwy yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am grantiau ar gyfer Hyfforddeiaethau ar gael yma

Dolenni defnyddiol