Facebook Pixel
Skip to content

Sut rydym yn defnyddio'r lefi

Mae CITB yn defnyddio'r lefi i:

  • cefnogi datblygiad hyfforddiant trwy grantiau a chyllid.
  • hyrwyddo'r diwydiant adeiladu fel dewis gyrfa gwych a chynnig prentisiaethau o ansawdd uchel.
  • dynodi anghenion sgiliau ar draws y diwydiant adeiladu.
  • datblygu safonau a chymwysterau galwedigaethol.

Mae'r lefi CITB yn cefnogi diwydiant adeiladu Prydain i ddatblygu'r gweithlu medrus sydd arno ei angen.

Sut mae cyllid lefi yn cael ei ddosbarthu ar draws y diwydiant

Mae'r tabl isod (data o ystadegau blynyddol 2017-2018) yn dangos sut mae cyllid lefi yn cael ei ddosbarthu i gyflogwyr adeiladu o bob maint i gefnogi hyfforddiant:

  • Cyflogwyr micro: 1 i 9 o weithwyr
  • Cyflogwyr bach: 10 i 49 o weithwyr
  • Cyflogwyr canolig: 50 i 249 o weithwyr
  • Cyflogwyr mawr: 250+ o weithwyr
Sut mae cyllid lefi yn cael ei ddosbarthu ar draws y diwydiant
Categori Cyflogwyr micro Cyflogwyr bach Cyflogwyr canolig Cyflogwyr mawr Arall Cyfanswm
Cyllid lefi gan gyflogwyr £45.7m £50.9m £51.1m £63.4m - £211.3m
Grantiau a chymorth CITB ar gyfer hyfforddiant £26.2m £32.5m £47.8m £72.6m Ddim yn hysbys £181.8m
Nifer y cyflogwyr sy'n hawlio cymorth grant a chymorth arall 9,159 5,162 1,422 265 907 16,919