Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau hyfforddeiaeth

Rydym yn talu grant ar gyfer cwblhau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB yn Lloegr a lleoliadau Twf Swyddi Cymru Plws yng Nghymru, sy'n gynlluniau a ariennir sy'n darparu llwybr newydd i fyfyrwyr addysg bellach (AB) i'r gweithle neu i brentisiaeth yng Nghymru a Lloegr.

I gymryd rhan, e-bostiwch: CustomerEngagement@citb.co.uk 

Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch ddod o hyd i fanylion eich cynghorydd CITB lleol yma.

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau ar gyfer cwblhau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB yn Lloegr a lleoliadau Twf Swyddi Cymru Plws yng Nghymru.

Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB - sut maen nhw'n gweithio a'r buddion

Twf Swyddi Cymru Plws - sut maen nhw'n gweithio a manteision

Pwy all ymgeisio am y grant yma?

Gallwch wneud cais os ydych chi'n gyflogwr Cofrestredig CITB ac yn gyfoes â'ch Ffurflenni Lefi. Yn ogystal â chyflawni telerau ac amodau'n Cynllun Grantiau cyffredinol a gofynion penodol ar gyfer y grant hwn.

Pa Hyfforddeiaethau sy'n cael eu cynnwys ar gyfer grant?

Rydyn ni'n talu grantiau ar gyfer cwblhau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB neu leoliadau Twf Swyddi Cymru Mwy:

 • Gosod Brics
 • Gwaith Coed ac Asiedydd
 • Leinin Sych
 • Paentio ac Addurno

Faint yw e?

Grant cyflawniad gwerth £1,000 wedi'i gwblhau.

Sut i wneud cais

Ar gyfer Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 142KB) a'i hanfon atom erbyn 30 Mehefin 2023.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 779KB).

 • Cadw ac e-bostio eich cais gorffenedig i grant.claimforms@citb.co.uk 
 • Atodwch e-bost o'r coleg yn cadarnhau cwblhau Hyfforddeiaeth Galwedigaethol CITB neu leoliad Twf Swyddi Cymru Plws. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon. Rhaid i'r e-bost gynnwys y canlynol:

  • Enw llawn y dysgwr
  • Cwblhawyd teitl Hyfforddeiaeth h.y. Gosod Brics
  • Dyddiad cwblhau

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455